Hvem er vi?


En gruppe danske erhvervsledere som mødes omkring ledelsesrelevante emner med
udgangspunkt i den fælles danske fortid og den danske, franske og internationale fremtid.


Temaerne ved møderne bidrager til at opretholde og udvikle medlemmernes faglige og
personlige niveau med vægt på forståelse af danske, franske og internationale tendenser.


Et primært formål med medlemskabet er at etablere et netværk af ledere samt dele erfaringer.


Vi afholder omkring seks møder om året - primært i forårs- og efterårsmånederne. Møderne har forskelligt indhold, men omdrejningspunktet er typisk foredrag, virksomhedsbesøg og møder hvor fokus er på decideret netværksskabelse. Læs mere under menu-punktet "Aktiviteter"

 

Det tilstræbes, at VL Côte d’Azur til enhver tid har omkring 50 medlemmer.   

 

VL-gruppen er i 2011 registreret som en ”Association loi de 1901”. 


Gruppen ledes af et Forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer, der vælges for en periode på 2 år ad gangen.


Vores vedtægter (på dansk) findes her: "Vedtægter VL VL Côte d’Azur"Forretningsudvalget:

Kontakt gerne en fra Forretningsudvalget hvis du ønsker at vide mere