Hvem er vi?


En gruppe danske erhvervsledere, som mødes omkring ledelsesrelevante emner med
udgangspunkt i den fælles danske fortid og den danske, franske og internationale fremtid.


Temaerne ved møderne bidrager til at opretholde og udvikle medlemmernes faglige og
personlige niveau med vægt på forståelse af danske, franske og internationale tendenser.


Et primært formål med medlemskabet er at etablere et netværk af ledere samt dele erfaringer.


Vi afholder omkring seks møder om året - primært i forårs- og efterårsmånederne. Møderne har forskelligt indhold, men omdrejningspunktet er typisk foredrag, virksomhedsbesøg og møder hvor fokus er på decideret netværksskabelse. Læs mere under menu-punktet "Aktiviteter"

 

Det tilstræbes, at VL Côte d’Azur til enhver tid har omkring 50 medlemmer.   

 

VL-gruppen er i 2011 registreret som en ”Association loi de 1901”. 


Gruppen ledes af et Forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.


Procedure for optagelse:


Kandidaten deltager i nogle møder, som regel 2-3, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Derefter vil, ved positiv indstilling til optagelse fra begge parter, CV eller LinkedIn profil blive sendt ud til medlemmerne.


Såfremt der ikke er nogen indvendinger, vil kandidaten blive optaget på efterfølgende møde.


Læs evt. mere i vedtægterne oven for.


Optagelsesgebyret er et engangsgebyr på 100€ og det årlige kontingent er for 2023, fastsat til 120€. Kontingentet fastsættes årligt ved generalforsamlingen, som afholdes ved første møde i et kalenderår.


Prisen for mødedeltagelse er omkring 50€, alt afhængig af mødested og betales, gerne i kontanter, ved deltagelse.Forretningsudvalget:

Vores vedtægter (på dansk) findes her: "Vedtægter VL VL Côte d’Azur".


Interview med formand Ole Kragh: Link til artikel

Kontakt gerne en fra Forretningsudvalget hvis du ønsker at vide mere